Forlaget Sieben

Skovkildevej 9

4652 Hårlev

Tlf: 2225 31514

E-mail: sieben1958@gmail.com

Livet på gården

Uddrag af anmeldelse/vurdering af Bo Knudsen, DBC, Dansk Biblioteks Center):


  • Det er dejlige dyr i naturlige omgivelser, der ses på de fine fotos. Alle på grøn baggrund.
  • Bogen næsten dufter af grønt græs og vi er langt fra industriel husdyrproduktion.
  • Teksten kommenterer det enkelte foto, ofte med et spørgsmål til slut.
  • Tekst og spørgsmål kan lægge op til dialog, især med den yngste del af publikum.

En børnebilledbog for de 3-7 årige – vejl. Udsalgspris 149,00

Livet på gården er en dialogisk børnebilledbog, der primært henvender sig til de 3 til 7 årige, deres forældre, og bedsteforældre.


Bogen er også velegnet til voksne med en demens diagnose, da billederne refererer til noget, mange af dem kan nikke genkendende til momentvis.

Samtidig er der enkelte fotos af nogle af landbrugets maskiner, hvorfor bogen henvender sig lige meget til piger som til drenge.


I bogen møder man blandt andet føllene på marken, grisene i stalden, køerne med kalve på engen og store høstmaskiner. Desuden ser man storken, den lille mejse, men også nogle af de mere sjældne dyr: Elg, urokse og lama.

I en dialogisk bog, lægger fotos og tekst op til, at barnet og den voksne i fællesskab får en snak om det, der er på billederne.


Billederne i Livet på gården viser forskellige af landbrugets dyr, men også nogle af de dyr, som er omkring gården. Desuden kan man se nogle af de dyr, som landmænd i andre lande har på nogle af deres gårde.